Trường tư nhân ứng dụng hình thức “học ít chơi nhiều”

Phương pháp giáo dục của Việt Nam ngày càng được đổi mới nhất là đối với hệ tiểu học và THCS. Ứng dụng các phương pháp giảng dạy của nước ngoài được nhiều trường áp dụng đặc biệt là hình thức “học ít chơi nhiều” của các trường tư nhân. Gánh nặng học tập ở […]

Back To Top